CBP logo

 

 

 


CBP Registratienummer m1489542

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook daarbuiten.


 

Deze website is gemaakt door Carin Camp 2016