CPION logo

 

 

 


SHO-Registratienummer 77087-76779

CPION registratie.
Deelnemers aan een Registeropleiding ontvangen na een positieve afronding een getuigschrift. Dit kan een erkend diploma zijn, als er ter afronding van de opleiding sprake is van slagen of zakken, bijvoorbeeld voor een examen. Na voltooiing van een opleiding die niet met een dergelijke toets wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat. Op beide getuigschriften staat vermeld wat de opleiding inhoudt (de ‘studielast’).
Iedereen die een Registeropleiding afsluit met een diploma of certificaat wordt opgenomen in het Abituriëntenregister.


 

Deze website is gemaakt door Carin Camp 2016