In mijn praktijk is het mijn intentie om u zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen. In géén geval wil dit betekenen dat u dan uw huisarts voorbij loopt. Te allen tijde wordt u geacht dit, indien van toepassing, in overleg met uw arts te bespreken. Desalniettemin kan bioresonantietherapie heel goed samen gaan met de reguliere geneeskunde. Het is een aanvulling op de reguliere behandelingen, die probeert om met natuurgeneeskundige oplossingen en biofysische therapieën een extra (en veelal gunstige) bijdrage aan uw gezondheid te leveren.

Deze website is gemaakt door Carin Camp 2016