– Allergie of voedingsintolerantie behandelen
Er zijn diverse mogelijkheden om een allergie te behandelen.
Eén mogelijk protocol is om dit met een beperkt dieet en met ondersteuning van druppels uit het SanoConcept te doen. (Duur minimaal 18 weken).

Een andere mogelijkheid is om dit m.b.v. de bioresonantietherapie te doen. Voordeel is dat u bij dit protocol geen strikt dieet hoeft te volgen. Duur hiervan is ca. 16 weken. Daarbij komt u wekelijks voor een kort consult naar mijn praktijk (de consultprijs wordt hierop afgestemd). Afhankelijk van de prioriteit en de klachten kunnen we dit samen overleggen en kijken wat het beste past.
Indien de allergie of intolerantie wél aanwezig is, maar geen eerste prioriteit heeft, wordt dit tijdens de consulten mee behandeld. Tevens kan ik op verzoek een lijst maken van alle voedingsmiddelen waar u verkeerd op reageert. U kunt dan ook zelf hiermee rekening houden in uw voedingspatroon.

– Elektrosmog
Elektrosmog of stralingsbelasting is een enorme stoorzender die uw zwakste organen verzwakt en naarmate het tekort aan energie oploopt uw klachten en symptomen kan verergeren, zonder dat u wellicht in de gaten heeft dat dit mede door stralingsbelasting wordt veroorzaakt. U moet hierbij denken aan mobiele telefoons, DECT telefoons, UMTS-masten, 4-G net, Wi-Fi (denk daarbij aan alle aansluitingen in uw huis die gebruik moeten maken van draadloos internet), etc. etc. En woont u direct naast iemand (of in een flat), vergeet niet dat de straling die vanuit de buurt wordt verspreid u ook kan storen.

In mijn praktijk werk ik o.a. met de producten van GeoSafe en Floww Health Technology. Deze worden bij u getest en mocht u er op reageren, dan kunt u in overleg bepalen welke maatregelen u kunt/wilt nemen.

Let wel: als u gevoelig bent voor straling en bij het testen blijkt dit hoge prioriteit te hebben, dan wordt u sterk aangeraden om eerst maatregelen te nemen om deze storing bij u thuis te neutraliseren. Anders zal geen enkele therapie blijvend effect sorteren en is het dweilen met de kraan open. Mocht dit gewenst zijn, dan kunnen we in overleg beslissen op welke manier u dit bij u thuis wilt laten ontstoren. Als garantie kan ik u meegeven, dat wanneer er bij u thuis een ontstoring heeft plaatsgevonden, dit in een volgende consult niet meer als belasting zou mogen testen. Is dit wel het geval, dan is de ontstoring niet voldoende juist uitgevoerd en zal er een hercorrectie moeten plaatsvinden. Zodoende weet u van tevoren waar u aan toe bent en mag u een blijvende vrijwaring van storingsbelasting verwachten. Dit is met name voor uw portemonnee van belang, aangezien u geld uitgeeft aan iets waar de meeste mensen niet van weten hoe ze kunnen merken en/of bepalen dat het effect heeft en waarbij u niet uw geld kwijt bent aan een systeem dat achteraf niet afdoende werkt.

Deze website is gemaakt door Carin Camp 2016