Voor meer informatie over uw privacy en/of klachtenformulier, klik op een van onderstaande links:

–  Privacy verklaring

–  Klachtenformulier


Informatie over:
Wetgeving

Op 1 januari 2020 werden de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en Jeugdwet aangepast. In beide wetten worden de volgende punten gewijzigd:   

☑  Aanpassing van de bewaartermijn van het medisch dossier;
☑ Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener;
☑ Inzage onder nader omschreven voorwaarden medisch dossier overleden cliënt.

  • https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst/wijzigingen-wgbo.htm
  • https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1196818432

Aanvullende info van de rijksoverheid

  • https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34994_verbeteren_patientgerichte
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Bij last-minute annulering of no-show stel ik u in de gelegenheid om het consult op een ander tijdstip in te halen.
De factuur zal wel in rekening worden gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling kan ik een beroep doen op:
Medicas Incassojuristen
Postbus 6537, 4802 HM Breda.                   

Zij verzorgen als incassobureau de te innen facturen via mijn beroepsvereniging VBAG.