Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen.
Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent.
Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.
Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Bicom Optima Plus

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de patiënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de rugzitting van de behandelstoel.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheidsbevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Bicom apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

De Bicom bioresonantie

De Bicom bioresonantie is een specifiek diagnose en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid.Bij de Bicom bioresonantietherapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast.
Met het Bicom systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van ziekte ontdekt worden.

Ziek worden en genezen

Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken.

Wanneer er echter sprake is van een grote overbelasting over een langer tijdsbestek dan kan het zijn dat het regulatiesysteem en het daarbij behorende zelfgenezend vermogen zal blokkeren. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid, enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.
Met het Bicom-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

De oorzaak van de klachten

Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben.
Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de patiënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de rugzitting van de behandelstoel.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheidbevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Bicom apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

Bioresonantie diagnose en behandeling

Middels het stellen van de diagnose weet de therapeut waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de patiënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren. Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Hoe stellen we met de Bicom een diagnose?

Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert krijgen we een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Veel ziekteprocessen beginnen met verstoorde, disharmonische trillingen. Op deze manier wordt de vaak verborgen oorzaak van de ziekte, of datgene wat een ziekte in stand houdt, opgespoord. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een allergie, virus, bacterie, parasiet, enzovoorts. Deze kunnen dan in het therapeutische deel specifiek behandeld worden

Hoe geven we therapie met de Bicom?

Door middel van een biologisch filter scheidt het apparaat de binnenkomende gezonde en zieke trillingen. De harmonische, gezonde trillingen worden versterkt teruggegeven. De disharmonische, ongezonde trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van het lichaam en krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn zelfgenezende kracht te activeren en daarmee te genezen.

Extra

Tijdens de behandeling kan een remedie met behulp van de juiste frequenties opgeladen worden. Deze bevat dan dezelfde trillingen/informatie als de gegeven behandeling en kan (vaak samen met een homeopathisch middel) naar huis meegegeven worden om het behandelingseffect te versterken en te verlengen.

Welke klachten zijn met bioresonantie te behandelen?

De Bicom bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute (bijv. hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen. Tevens is de Bicom therapie effectief bij huid, longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O.-problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkades.
Bovendien kan de Bicom bioresonantietherapie goed worden ingezet bij het stoppen met roken en andere verslavingen.

 

Bron: https://www.fitronics.nl/nl/bioresonantie/wat-is-bioresonantie 

Mocht u een therapeut in uw eigen omgeving willen zoeken: https://www.fitronics.nl/nl/therapeut